سیستم پست الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی شوش
در صورتی که در این سیستم عضو نیستید در این قسمت می توانید عضو شوید.
در این قسمت آموزش نحوه ی تغییر رمز و مدیریت ایمیل را مشاهده می نمایید.
تنظیم برنامه ی Outlook برای كار با پست الكترونیكی دانشگاه.
مشاهده ی وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شوش.